ДРУГИТЕ ЗА НАС

  • Изказваме своята най-искрена благодарност за извършено дарение на фирма “Дейта Протекшън Сървиз, а именно пакет с документи за привеждане в съответствие с новия закон за защита на личните данни или GDPR / май 2018г. https://gdprservice.bg/


  • about

  • Уебстраницата на фондация “Общество на децата” бе регистрирана и с платен хостинг за първите две години от г-н Огнян Младенов, SEO. Изказваме на г-н Младенов нашите най-искрени благодарности за подкрепата в този начален етап на развитие.

CONTACT US