ПУБЛИКАЦИИ

Участие на изпълнителния директор на фондацията в научен форум:

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf

Сборникът съдържа доклади от ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите”, която се проведе от 24 до 26 октомври 2019 г. в София.

Бюлетин на JobTiger | 11.03.2019 г. – „Национални дни на кариерата“ 2019 – Информация за фондация “Общество на децата”

Предстои публикуване на справочника “Европа в Интернет” с автори Мария Герганова и Георги Филипов.

След присъединяването на България към Европейския съюз (EC) на 1 януари 2007 година значително се увеличи необходимостта от информация за евроинтеграционните процеси. Предоставянето й и улесняването на достъпа до нея оказват силно влияние върху участието на Българските граждани в Европейските инициативи.
Основната цел на интернет справочника “Европа в Интернет” за периода 2014-2020 е предоставяне на леснодостъпна информация до гражданите за многобройните и разнообразни дейности на Европейските институции, органи и агенции, Европейските програми и законодателство. “Европа в Интернет” има справочен характер и не претендира за научни приноси или уникалност. В изданието са включени линкове, водещи към интернет портали, свързани с Европейското законодателство, образование и политики. Всички граждани могат да намерят отговори на своите запитвания на официалните сайтове на ЕС.
Публикацията е разделена на осем основни части. В първият раздел са включени интернет сайтове на всички институции и органи на ЕС, в това число и финансови, консултативни и междуинституционални. Втората част е посветена на политиките на ЕС относто регионалното развитие, мерките за сигурност, законодателството и образованието.
Третият раздел предоставя линкове към всички активни Европейски програми и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Следващите два раздела са базирани на обща информация, свързана с различни изисквания и задължения към държавите членки на ЕС и страните, кандидатки за членство.
Последните три раздела на справочника включват линкове към международните органи на Европейския съюз – правителствени и неправителствени организации в България и чужбина, както и допълнителни източници на информация – документи, данни и анализи, свързани с ЕС.
Вярваме, че справочникът “Европа в Интернет” ще бъде полезен за всички граждани, интересуващи се от Европейските институции и интеграционните процеси.