ЕКИП

P1040784  
Емилия Кърджилова, Изпълнителен директор

Емилия Кърджилова е магистър по психология, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Предишната й образователна степен е от Колежа по библиотекознание. Следваща магистърска степен придобива в MBA програмата на Нов Български Университет и Open University UK в областта “Управление и развитие на човешките ресурси”. Има специализация по История и теория на културата. Фондация “Общество на децата” е учредена в януари 2015г. Преди това е работила за Институт “Отворено общество”, Фонд на ООН за население – UNFPA, Фондация за децата в риск по света – WWO. Емилия е специализирала в Париж Културология със стипендия на Френското правителство. Научен редактор е на преводното издание на Ларус “Речник по психология” от 1995г. на издателство “ЕА”. Член е на Дружеството на психолозите в България и Българска асоциация за управление на проекти. Понастоящем е докторант в Нов Български Университет и работи по теми за ранното детско развитие.

Emilia Kardzhilova CV 2019-1

Настоятелство на фондация “Общество на децата”, състоящо се от трима съгласно Учредителния акт:

Емилия Кърджилова, Недялка Китева, Людмил Кърджилов

Счетоводител-финансист: Недялка Китева

………………………………………………………………………………………………………………..

Контакт с Фондация “Общество на децата” България:

телефон: +359 888255260
e-mail: childrensocietybg@gmail.com
Емилия Кърджилова, Изпълнителен директор

Пощенски адрес:
1202 София
ул. “Дунав” 82

CONTACT US